Stifterova stezka v Horní Plané (4 km)

Nenáročná procházka v blízkém okolí Horní Plané Vás zavede od rodného domku Adalberta Stiftera přes náměstí okolo kostela Svaté Markéty ke spisovatelu pomníkuv dobrovodském parku

Kostel Svaté MarkétySpisovatelův pomník

a ke kapli Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě.

Kaple Panny Marie BolestnéKaple Panny Marie Bolestné

Pokud budete pokračovat dále směrem na Hodňov ke Stifterovu smrku a buku, užijete si krásný výlet volnou krajinou s výhledy na Horní Planou, Lipenské jezero, hraniční masiv a při dobré viditelnosti i Alpy.

Stezku můžete nově také absolvovat s průvodcem a výkladem.
Více na www.horniplana.cz